En publicitat, com a la vida, el més senzill sol ser el més eficaç.

En publicitat, com a la vida, el més senzill sol ser el més eficaç.